Information om övergången till HD

Tv-kanalerna övergår till HD-sändningar från och med våren 2025, när Yle upphör att sända kanaler av standardkvalitet, det vill säga SD-kanaler, i både det markbundna tv-nätet och kabel-tv-nätet. Efter det syns Yles kanaler endast i högupplösning, det vill säga HD. För att titta på tv behövs en tv eller en digitalbox som är försedd med en HD-mottagare.

Även i hushåll som tar emot tv-sändningar via kabelnätet behöver efter övergången en tv eller en digitalbox som är försedd med en HD-mottagare.

Läs mer i Yles pressmeddelande (Extern länk) (på finska).

Uppdaterad