Meny

Information om övergången till HD

Det markbundna tv-nätet (antenn-tv-nätet) övergår till att enbart använda DVB-T2-sändningsteknik inom de närmaste åren. Den nya sändningstekniken möjliggör ett utbud av högupplösnings- dvs. HD-sändningar även för de hushåll som tittar på tv via det markbundna tv-nätet.

Även om ändringen av sändningstekniken inte gäller kabel-tv-nätet, behöver de hushåll som tar emot tv-sändningar via kabelnätet en tv eller en digitalbox försedd med en HD-tuner. 

Uppdaterad