Vad ska jag göra med min gamla tv?

När du skaffar en ny tv är det värt att tänka på vad du ska göra med din gamla tv. Du kan återanvända din gamla och fungerande tv och donera eller sälja den. Om tv:n inte fungerar kan du föra den till återvinning avgiftsfritt.

Du kan avgiftsfritt återvinna en tv som inte längre används

Tv-apparater, såsom andra el- och elektronikprodukter som inte längre används eller som är trasiga kan föras till återvinning utan avgift. De får inte kastas i blandat avfall.

Du kan föra din tv till ett insamlingsställe för EE (el- och elektronikavfall). Det närmaste insamlingsstället hittar du på www.kierratys.info (Extern länk) som omfattar nästan 500 regionala EE-insamlingsställen runt om i Finland.  

En stor del av de butiker som säljer nya apparater tar också emot el- och elektronikavfall, till exempel tv-apparater. I Finland finns så gott som 2 000 butiker som säljer el- och elektronikprodukter som tar emot gamla apparater avgiftsfritt. Enligt avfallslagen kan små produkter (alla yttermått ska vara under 25 cm) återlämnas utan skyldighet att köpa en ny produkt till stora butiker och specialaffärer som säljer elektriska och elektroniska produkter. Stora produkter (om något av yttermåtten är över 25 cm) - till exempel tv-apparater - kan återlämnas till vilken som helst butik när konsumenten köper en ny apparat i butiken.

När du tar dina gamla apparater till ett officiellt insamlingsställe, återvinns apparaterna primärt i Finland. Upp till 99 procent av materialen återanvänds som råvara inom industrin.

Återanvänd och donera din tv

Om du har en gammal och fungerande tv lönar det sig att komma ihåg dina närmaste. Du kan donera din fungerande tv till en äldre person, till exempel till dina storföräldrar, andra släktingar, grannar eller bekanta.  

Du kan också återanvända din tv genom att sälja den på inköps- och försäljningssidor på internet eller på en loppmarknad på internet. Mer information om dessa hittar du på internet.

Återanvändningscentralen tar emot tv-apparater i alla skick

Återanvändningscentralerna överallt i Finland tar emot elektriska och elektroniska apparater. Till exempel Huvudstadsregionens Återanvändningscentral tar emot elektriska och elektroniska produkter i alla skick. Avsikten är att reparerbara produkter repareras så att materialet kan återanvändas vid tillverkning av nya produkter och oreparerbara produkter förs till återvinning av EE-produkter.

 

Kom ihåg att återställa fabriksinställningarna när du återvinner din gamla smarta tv-apparat. Så kan du förstöra uppgifterna du sparat, till exempel dina kreditkortsnummer eller foton.


Läs mer

EE-producentorganisationen SERTY/återvinning av elapparater: serkierratys.fi  (Extern länk)

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab: kierrätyskeskus.fi (Extern länk)

Index för återanvändningscentralerna (på finska): kierrätyskeskus.com (Extern länk)

Traficoms undersökningar:

Konsumenter som återvinnare av tv-apparater 2021  (på finska)

Uppdaterad