TV-bolag

Kommersiella tv-bolag bestämmer själva om programmens täckning och därför rekommenderas att du kontaktar direkt det bolag som tillhandahåller programutbudet. De kan också ge bästa råd för alternativa sätt att ta emot program. Det är endast Rundradion som i egenskap av aktör av allmännyttig verksamhet är skyldig att hålla sina program tillgängliga för hela befolkningen. Även MTV3 som är en s.k. kanal som tjänar allmänintresset ska vara tillgänglig för hela befolkningen. 

Nätoperatörer

Här finns en förteckning över de nätoperatörer som utövar verksamhet i Finland samt länkar via vilka du hittar deras kontaktuppgifter. 

Operatör i det marksända tv-nätet

Digita Info erbjuder hjälp till användare av marksänd-tv. Digitas kontaktuppgifter hittar du på:  https://www.digita.fi/digita-oy/kuluttajapalvelu-digita-info/. Servicenumret är avgiftsbelagt.

Kabel-tv-operatörer

Följande aktörer är operatörer i kabel-tv-nätet.

Apparatförsäljare

I Finland finns flera företag som säljer tv-apparater och digitalboxar. Affärer som säljer elektronik är skyldiga att berätta köparen om apparatens egenskaper. Nästa alla nya tv-apparater och digitalboxar som finns till salu är försedda med en HD-tuner.  

Uppdaterad