Mottagningssätt för tv

Inom de närmaste åren övergår det markbundna tv-nätet (antenn-tv-nätet) till att enbart använda DVB-T2-sändningsteknik som möjliggör HD-sändningar. Ändringen av sändningstekniken inte gäller kabel-tv-nätet, men även de hushåll som tar emot tv-sändningar via kabelnätet behöver en tv eller en digitalbox försedd med en HD-tuner.

Du kan se vilka apparater som behövs för att kunna titta på HD-sändningar i olika mottagningsnät.

Börja genom att välja nät