Mottagningssätt för tv

I det markbundna nätet övergår man från och med våren 2025 till att använda enbart sändningstekniken DVB-T2, som möjliggör HD-sändningar. Även i hushåll som är anslutna till kabelnätet behövs en tv eller en digitalbox som är försedd med en HD-mottagare.

Information om hur HD-apparater blir allt vanligare i hushåll med olika distributionsnät finns på vår webbplats för statistik (Extern länk). Statistiken visar andelen hushåll som har minst en mottagare som är försedd med en HD-mottagare och som lämpar sig för nätet i fråga.

Du kan kontrollera vilka apparater som behövs för att titta på HD-tv i olika distributionsnät.

Börja genom att välja nät

Uppdaterad