I det markbundna nätet övergår man från och med våren 2025 till att använda enbart sändningstekniken DVB-T2, som möjliggör HD-sändningar. Efter övergången behöver man en tv eller digitalbox försedd med en HD-tuner för att kunna ta emot tv-sändningar. Detta gäller också hushåll som är anslutna till kabelnätet.

Information om hur HD-apparater blir allt vanligare i hushåll med olika mottagningsnät hittar du på våra statistiksidor (Extern länk). Statistiken beskriver andelen hushåll som minst har en mottagare försedd med en HD-tuner och som lämpar sig för nätet i fråga.

Här kan du se vilken utrustning som behövs för att kunna ta emot och titta på HD-sändningar i de olika näten.

Börja genom att välja nät

Uppdaterad